O nás

České priority

Jsme nevládní nezisková organizace (zapsaný ústav) usilující o integraci kvalitních vědeckých výzkumů do procesu tvorby veřejných politik. Aplikaci výzkumu v politickém rozhodování podporujeme zejména tvorbou vlastních analýz, odbornou osvětou o nejaktuálnějších metodách efektivního rozhodování a výzkumem v důležitých ale zanedbaných mezisektorových problematikách.

Více se o Českých prioritách lze dozvědět na www.ceskepriority.cz.

Projektový tým

Na projektu pro vás pracuje tento skvělý tým:

Vojtěch Brynych

Mám na starost propagaci projektu mezi potenciálními účastníky a přípravu pravidel. Vystudoval jsem FJFI na ČVUT a následně strávil několik let ve výzkumu jaderného odpadu a jeho ukládání. Miluji cestování a výlety do přírody. Dále se snažím zlepšit své forecastovací schopnosti a dobrovolničím pro Allfed, organizaci, která hledá nové zdroje potravy pro případy velkých katastrof.

Viktorie Havlíčková

Řeším hlavně vstupní trénink a testování účastníků. Mám za sebou bakaláře z psychologie na UK a mezinárodních vztahů na VŠE, od září pokračuji magistrem z ekonomie na IESu. Baví mě zkoumat lidské rozhodování a možnosti, jak ho zlepšovat. Taky ráda obdivuju architekturu a na svých kamarádech experimentálně testuju všemožné recepty.

Jan Kleňha

Koordinuji tým plný skvělých lidí a dohlížím na plnění grantových povinností. Snažím se také využít poznatky ze svého probíhajícího disertačního výzkumu o využití forecastingu v politickém rozhodování a občas u toho udělám rozhovor. Před pár lety jsem spoluzakládal České priority a ještě předtím Spolek pro Efektivní altruismus. V obou organizacích jsem se v počáteční fázi soustředil hlavně na fundraisingu a nastavování procesů pro dlouhodobější udržitelnost.

Radim Lacina

Jsem členem projektového týmu a řeším organizaci turnaje. Vystudoval jsem BA ve filosofii a lingvistice na Oxfordské univerzitě a pak MSc v psychologii jazyka na univerzitě v Edinburghu. Podílel jsem se na založení českého Spolku pro Efektivní altruismus. Odborně se zabývám způsoby, jakými naše mysl zpracovává význam jazyka v kontextu, ale zajímá mě vše od kognitivní vědy, filosofii po historii. Rád vařím, i když je to s rozporuplnými výsledky.

Blanka Havlíčková

Snažím o to, aby účastníkům byly pokládány zajímavé otázky a během turnajů neupadala jejich motivace forecastovat dál. V rámci doktorátu jsem se věnovala behaviorální ekonomii, kde jsem zkoumala rozhodování lidí v nejistých situacích (například po teroristických útocích). Po studiu jsem pracovala jako odborná hodnotitelka projektů v oblasti společenských a humanitních věd. Zajímá mě psychologie lidského chování, rozhodování a motivace.

Michal Keda

Spravuji záležitosti týkající se technologií a další problémy, které je zrovna třeba vyřešit. Je to pro mne zajímavé zpestření a vhled do úplně odlišného světa, než na který jsem zvyklý ve své práci softwarového inženýra. Ve volném čase rád žongluju, účastním se šifrovacích her a diskutuji o filozofii. Klíčová je pro mě otázka smyslu života. Tu však doposud nepovažuji za uspokojivě zodpovězenou. Proto doufám, že mým zapojením ve Spolku pro Efektivní altruismus zvýším pravděpodobnost toho, že v budoucnu odpověď po smyslu života nalezne nějaká chytrá entita.