English Metodika

Agregované predikce soutěžících


O turnaji

Jednotlivá kola turnaje trvají deset dní. Účastníci se snaží pro každou otázku určit, jak moc pravděpodobné jsou nabídnuté možnosti. Na platformně probíhá živá diskuze, kdy účastníci spolu komunikují, argumentují a na základě nových informací průběžně upravují svoje predikce. Z těchto jednotlivých predikcí se na konci kola vezme průměr, který tu prezentujeme.
U otázek zobrazujeme také Brierovo skóre pro nejlepších 60 uživatelů a pro zbytek účastníků. Nejlepších 60 má pro všechny otázky skóre nižší než zbytek účastníků, což znamená že jejich predikce byly přesnější.

Kolo 4

Kolo probíhalo v období 16. 4. 2021 – 26. 4. 2021

1. Bude do konce dne 30. června 2021 kompletně (tedy včetně podpisu prezidenta) schválena novela volebního zákona (č. 247/1995 Sb.), která reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ze dne 3. února 2021?

Počet účastnících se forecasterů: 212

Brier top 60: 0.0048

Brier ostatní: 0.0454

Máme na mysli novelu volebního zákona, která mění volební pravidla na základě vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/17 dne 3. února 2021: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-cast-volebniho-zakona-pro-poruseni-rovnosti-volebniho-prava-a-sanci-kandidujicich-stran; Novela volebního zákona 2021 je připravovaný zákon v ČR, který by měl narovnat nespravedlnosti současného zákona upravujícího volby do Parlamentu České republiky.

Možná odpověď Predikce davu
Ano ✔ 94.1 %
Ne 5.9 %


2. Otázka byla v průběhu zrušena: Který z následujících tří blogů se stane vítězem v soutěži Magnesia Litera v kategorii Magnesia Blog roku pro rok 2021?

Počet účastnících se forecasterů: 98

Vyhlášení vítěze proběhne 8. 6. 2021 na ČT Art: https://www.magnesia-litera.cz Pokud by první dva nebo všechny blogy získaly stejný počet hlasů, vyhodnotíme otázku jako "ano" pro všechny blogy s nejvyšším počtem hlasů. V případě že dojde k odložení vyhlášení vítěze, bude posunuto i vyhodnocení otázky. Pokud nebude vítěz vyhlášen/zveřejněn do 31. 7. 2021, bude otázka zrušena.

Možná odpověď Predikce davu
Do Thu Trang: Asijatka.cz 21.3 %
Jaroslav Flegr: Milý Micíku (facebooková stránka) 24.13 %
Městská policie Přerov (facebooková stránka) 54.57 %


3. Schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vakcínu Sputnik V pro užívání v unijním vnitřním trhu do konce dne 31. července 2021 SEČ??

Počet účastnících se forecasterů: 221

Brier top 60: 0.2024

Brier ostatní: 0.3707

Odpověď vyhodnotíme jako "ano," pokud se vakcína Sputnik V objeví do 31. července 2021 SEČ v seznamu vakcín autorizovaných Evropskou agenturou pro léčivé přípravky dostupném na stránkách https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised Pokud se Sputnik V mezi autorizovanými vakcínami na oficiálních stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky do 31. července 2021 neobjeví, bude otázka vyhodnocena jako "ne." Otázku vyhodnotíme jako "ano" i v případě, že vakcína Sputnik V se na stránkách EMA objeví jako autorizovaná jen pro část populace (například občany nad 60 let). Pokud by došlo ke změně názvu nebo další žádosti o jinou autorizaci, máme stále na mysli vakcínu Sputnik V (Gam-COVID-Vac) vyvinutou ruským Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, jejíž schvalování Evropskou agenturou pro léčivé přípravky započalo 4. 3. 2021. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut českým epidemiologům.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 34.92 %
Ne ✔ 65.08 %


4. Jaké procento respondentek žijících v domácnosti s dětmi do 18 let bude ve výzkumu "Život během pandemie" za červen 2021 na osmnáctibodové škále klasifikováno, že má příznaky odpovídající středně těžké depresi nebo úzkosti?

Počet účastnících se forecasterů: 210

Brier top 60: 0.0746

Brier ostatní: 0.1222

Výslednou hodnotu zjistíme ze zaokrouhleného čísla z webových stránek "Život během pandemie," konkrétně výzkumu "Jaké má pandemie dopady na duševní zdraví?" u konkrétní skupiny "Žena s dětmi do 18 let v domácnosti:" https://zivotbehempandemie.cz/dusevni-zdravi Respondentky v otázkách uvádějí, jak často je v posledních dvou týdnech trápily následující potíže: (1) Měla jsem potíže s usínáním, přerušovaným spánkem nebo s přílišným spaním. (2) Cítila jsem nervozitu, úzkost nebo pocit, že jsem na hraně. (3) Neměla jsem chuť k jídlu nebo se naopak přejídala. (4) Měla jsem pocit únavy nebo málo energie. (5) Měla jsem malý zájem nebo potěšení z věcí, které dělám. (6) Snadno jsem se rozzlobila a byla jsem podrážděná. Odpovědi vybírají respondentky na 4bodové stupnici (0 = vůbec ne, 1 = několik dní, 2 = více než polovinu dní, 3 = téměř každý den) a jejich výsledné skóre příznaků je počítáno jako součet hodnot odpovědí (tedy se pohybuje v rozsahu 0 až 18). Pokud respondentka dosáhne alespoň hodnoty 8, je klasifikována jako vykazující příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti. Více k metodologii výzkumu se dozvíte na stránkách "Život během pandemie." Vyhodnocení proběhne podle hodnot zobrazených v grafu "Jaké má pandemie dopady na duševní zdraví" pro kategorii "žena s dětmi do 18 let v domácnosti", u kterých bude červnové datum. Pokud bude s červnovým datem více údajů, budeme brát hodnotu, která je nejblíže k 1. 6. 2021. Výzkum, na který se ptáme, vyhodnocuje duševní rozpoložení pouze u respondentek, které sdílí domácnost s dětmi do 18 let, nikoliv duševní stav samotných dětí. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut Národnímu ústavu duševního zdraví.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 8 % 2.84 %
8 – 12 % 31 %
13 - 17 % ✔ 49.27 %
18 - 22 % 14.14 %
23 % a více 2.75 %


5. Kolik případů planých neštovic na území ČR bude evidováno v průběhu celého měsíce května 2021 Státním zdravotnickým úřadem?

Počet účastnících se forecasterů: 211

Brier top 60: 0.7154

Brier ostatní: 0.8979

Počet případů planých neštovic evidovaných v ČR Státním zdravotnickým úřadem v květnu 2021 dle předběžných dat najdete tady: http://www.szu.cz/publikace/data/2021 Otázku vyhodnotíme z dat zveřejněných na stránkách Státního zdravotnického úřadu za květen 2021, která budou na webových stránkách této instituce dostupná 31. 7. 2021 v 17:00 SEČ.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 500 ✔ 7.53 %
501 - 1000 24.11 %
1001 - 1500 33.88 %
1501 - 2000 24.57 %
více než 2000 9.91 %


6. Odhlasuje Rada České televize odvolání současného generálního ředitele Petra Dvořáka, do konce dne 31. 7. 2021?

Počet účastnících se forecasterů: 212

Brier top 60: 0.2937

Brier ostatní: 0.5085

Otázka bude vyhodnocena jako "ano" pouze v případě, že v období mezi 16. 4. 2021 a 31. 7. 2021 proběhne alespoň jedno jednání Rady České televize, během kterého bude na programu alespoň jeden návrh na odvolání ředitele České televize Petra Dvořáka, a zároveň bude alespoň v jednom z hlasování o alespoň jednom tomto návrhu hlasovat pro tento návrh alespoň 10 členů Rady České televize. Pro vyhodnocení otázky jako "ano" není nutné, aby Rada měla stejné členy při zveřejnění a rozřešení otázky.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 35.52 %
Ne ✔ 64.48 %


7. Stane se zástupce levicové strany Inuit Ataqatigiit v období ode dne 16. 4. 2021 do konce dne 31. 7. 2021 SEČ předsedou vlády Grónska?

Počet účastnících se forecasterů: 175

Brier top 60: 0.0102

Brier ostatní: 0.0847

Pokud by strana Inuit Ataqatigiit skutečně stanula do 31. 7. 2021 v čele grónské vlády, vedlo by to dle volebních slibů k zákazu těžby v místech, která patří dle některých k "nejvýznamnějšímu západnímu zdroji vzácných kovů." V jižním Grónsku se nachází celkem 17 prvků používaných k výrobě elektroniky a zbraní. Více o této problematice se dozvíte tady: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3294185-gronane-nechteji-tezit-uran-a-vzacne-kovy-volby-vyhralo-opozicni-inuitske-spolecenstvi Pro vyhodnocení otázky považujeme za zástupce levicové strany Inuit Ataqatigiit i nestraníka nominováného stranou Inuit Ataqatigiit. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut zástupci Asociace pro mezinárodní otázky.

Možná odpověď Predikce davu
Ano ✔ 96 %
Ne 4 %

Kolo 3

Kolo probíhalo v období 2. 4. 2021 – 12. 4. 2021

1. Kolik procent prvomaturantů neuspěje během jara 2021 (popřípadě léta 2021, kdyby byla maturita posunuta) u státní maturitní zkoušky z matematiky?

Počet účastnících se forecasterů: 239

Brier top 60: 0.2263

Brier ostatní: 0.3196

Data budou vyhodnocována dle oficiální statistiky organizace CERMAT. Data za minulý rok najdete zde: https://cermat.cz/aktuality/aktualita/272-tiskova-zprava-vysledky-didaktickych-testu-v-jarnim-zkusebnim-obdobi. Pokud maturitní zkoušky z matematiky na celém území ČR do 31. července 2021 neproběhnou v žádné formě (například budou odloženy na podzim 2021, nebo bude zavedeno povinné opakování maturitního ročníku), bude otázka zrušena. Pokud bude zavedena jakákoli jiná forma maturity do 31. července 2021 (například maturita počítaná z průměru žáka za dobu studia), bude otázka vyhodnocena. Toto vyhodnocení proběhne na základě toho, jaký podíl žadatelů o maturitní zkoušku z matematiky (pouze prvomaturantů) nesplní stanovené požadavky pro udělení maturitní zkoušky z matematiky v rámci nově zavedené formy maturity. V případě jakýchkoli nejasností ohledně vyhodnocení, rozhodne resolution board.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 15 % ✔ 30.62 %
15.1 – 20 % 49.45 %
20.1 – 25 % 16.57 %
25.1 – 30 % 2.77 %
více než 30 % 0.58 %


2. Jaké procento respondentů výzkumu "Život během pandemie" uvede v červnu 2021, že jim pandemie koronaviru dělá velké starosti?

Počet účastnících se forecasterů: 248

Brier top 60: 0.1827

Brier ostatní: 0.2302

Data pro tuto otázku budeme čerpat ze stránek "Život během pandemie," kde jsou data již zaokrouhlená na celá čísla: https://zivotbehempandemie.cz/obavy-epidemie Pokud stránka "Život během pandemie" zveřejní v červnu více dat, budeme brát v úvahu ta dřívější. Velké starosti jsou identifikovány jako 7–10 bodů na desetibodové pocitové škále. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut Národnímu ústavu duševního zdraví.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 20 % 11.44 %
21 – 30 % ✔ 38.09 %
31 – 40 % 34.85 %
41 – 50 % 13.51 %
více než 50 % 2.11 %


3. Bude domácí míra souhlasu s aktivitami prezidenta Vladimira Putina v květnu 2021 na základě Centra Levada alespoň 65 %?

Počet účastnících se forecasterů: 248

Brier top 60: 0.3880

Brier ostatní: 0.4825

Tato otázka bude vyhodnocena dle měsíčních statistik odpovědí respondentů Centra Levada za květen 2021: https://www.levada.ru/en/ratings/ Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut zástupci Asociace pro mezinárodní otázky.

Možná odpověď Predikce davu
Ano ✔ 56 %
Ne 44 %


4. Zablokuje společnost Facebook úmyslně uživatelský účet alespoň jednomu čelnímu představiteli nějakého státu kdykoliv v období od začátku dne 12. 4. 2021 do konce dne 11. 6. 2021 SEČ na dobu minimálně jednoho dne (tj. 24 hodin) podle informací respektovaných médií?

Počet účastnících se forecasterů: 249

Brier top 60: 0.0345

Brier ostatní: 0.0530

Možná odpověď Predikce davu
Ano 12 %
Ne ✔ 88 %


5. BONUS: Jaký bude globální 30denní objem obchodování nezastupitelných tokenů (tzv. NFTs) v USD ke dni 31. 7. 2021?

Počet účastnících se forecasterů: 146

Brier top 60: 0.0353

Brier ostatní: 0.1617

Nezastupitelný token (non-fungible token, NFT) je jednotka dat v digitální účetní knize zvané blockchain, ve které každý tento token může představovat jedinečnou digitální položku. Výhoda NFT tokenů spočívá v autentičnosti vlastnictví digitální položky, kterou si vlastník vytvořil, vydělal nebo zakoupil, a má nad ní plnou kontrolu. Otázku vyhodnotíme 31. 7. 2021 v 10:00 CET z odkazu https://coinranking.com/nfts, kde je uváděn agregovaný objem odchodování na všech sledovaných "Dapps" platformách (v současné době 18) v USD za posledních 30 kalendářních dní. Hodnocené bude tedy období od 1. 7. 2021 do 30. 7. 2021. Vyhodnocení otázky proběhne stejně i v případě, že provozovatelé webu Coinranking.com do data vyhodnocení přidají nově sledované platformy (tzn. do výpočtu se započítá i objem obchodů z těchto nově sledovaných platforem). V případě nefunkčnosti webu, zrušení webu nebo změny metodiky výpočtu vyhodnotí Resolution board otázku na základě metodicky nejvíce podobných výpočtů z jiných zdrojů.

Možná odpověď Predikce davu
do 40,00 milionů amerických dolarů ✔ 10.14 %
40,00 – 100,00 milionů amerických dolarů 14.59 %
100,01 – 200,00 milionů amerických dolarů 21.22 %
200,01 – 400,00 milionů amerických dolarů 21.99 %
více než 400,00 milionů amerických dolarů 32.06 %


6. Bude 15. 7. 2021 na území hlavního města Prahy plošně povoleno shromažďování více než 100 osob ve vnitřních prostorách staveb bez povinnosti rozestupů a nošení roušek?

Počet účastnících se forecasterů: 250

Brier top 60: 0.0229

Brier ostatní: 0.0586

Otázku vyhodnotíme jako ano, i pokud by podmínkou účasti na shromáždění bylo potvrzení o očkování, negativní PCR test, antigenní test a nebo doklad, že zájemce o účast v předchozích 90 dnech onemocnění covid 19 prodělal a má k tomu laboratorní potvrzení. Povoleno znamená, že daný typ aktivity nebude zakázán ani vyhláškou Magistrátu hlavního města Prahy, ani opatřením či vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ani usnesením Vlády ČR ani hygienickou stanicí.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 14 %
Ne ✔ 86 %


7. Zvládne Česká republika čtvrtý týden v dubnu (19. – 25. 4. 2021) naplnit doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a nasekvenovat buď minimálně 10 % nebo 500 pozitivních vzorků covid-19 v daném týdnu a zanést je do databáze GISAID EpiCoV nebo TESSy?

Počet účastnících se forecasterů: 240

Brier top 60: 0.0229

Brier ostatní: 0.0586

Otázku ověříme z průběžných zpráv Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control) na této stránce: https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/. Vydávaný report má obvykle čtyřdenní zpoždění. Pro vyhodnocení otázky bude zásadní zeleně podbarvené informace "Weekly surveillance summary" (Týdenní přehled sledování) a jeho odstavec s nadpisem "Variants of concern" (Varianty zájmu), z kterého vyčteme data 30. dubna 2021 ve 17:00 SEČ. Více informací k této problematice najdete zde: https://plus.rozhlas.cz/bez-sekvenovani-koronaviru-muze-prijit-vnivec-ockovani-i-promorovani-vedci-ted-8455164 Pokud by Česká republika potřebné množství pozitivních vzorků koronaviru v daném čase nasekvenovala, ovšem o výsledku nebylo informováno ECDC, tedy by se tato informace neprojevila v průběžném "Weekly surveillance summary" (týdenním přehledu sledování) ECDC, bude otázka vyhodnocena jako "ne." Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut českým epidemiologům.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 10 %
Ne ✔ 90 %


Kolo 2

Kolo probíhalo v období 19. 3. 2021 – 29. 3. 2021

1. Kolik kompletně proočkovaných proti Covid-19 bude registrovat Ministerstvo zdravotnictví ČR ke dni 30. 6. 2021?

Počet účastnících se forecasterů: 296

Brier top 60: 0.3188

Brier ostatní: 0.4909

Za kompletně proočkovaného považujeme takového jedince, který dostal všechny pro jednoho člověka předepsané vakcinační dávky proti Covid-19 (očkovaný dostal tolik dávek očkovací látky, kolik vyžaduje EMA autorizace pro danou vakcínu – https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/treatments-vaccines-covid-19-authorised-medicines). Data o počtu očkovaných k 30. 6. 2021 budeme čerpat ze stránek Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr dne 1. 7. 2021 v 17:00 SEČ. Pokud by byla část české populace proočkována typem vakcíny, která v době vyhodnocení otázky 1. července 2021 nebude schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebudou proočkovaní touto od EMA neschválenou vakcínou započítáni do celkového počtu plně imunizovaných proti Covid-19. V případě, že se do data vyhodnocení otázky objeví mutace koronaviru, proti které současné vakcíny neimunizují, budou se stále započítávat proočkovaní proti mutacím koronaviru, které byly známé 18. 3. 2021. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě včetně vybraných komentářů bude poskytnut českým epidemiologům. Kdyby nebyly stránky Ministerstva zdravotnictví funkční a nebo aktualizované, o způsobu vyhodnocení otázky rozhodne resolution board.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 1 750 001 2.43 %
1 750 001 – 2 250 000 8.1 %
2 250 001 – 2 500 000 15.76 %
2 500 001 – 2 750 000 20.35 %
2 750 001 – 3 000 000 21.83 %
3 000 001 – 3 250 000 16.29 %
3 250 001 – 3 500 000 ✔ 9.15 %
více než 3 500 000 6.09 %


2. Kolik pasažérů celkem využije v květnu 2021 Letiště Václava Havla?

Počet účastnících se forecasterů: 297

Brier top 60: 0.0874

Brier ostatní: 0.1031

Otázku vyhodnotíme použitím oficiální zprávy Letiště Václava Havla za květen 2021, kterou půjde najít zde: https://www.prg.aero/prague-airport-traffic-reports. Bude nás zajímat buňka "Total Passengers" (celkový počet cestujících) pro "May" (květen). Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě včetně vybraných komentářů bude poskytnut agentuře Czech Tourism.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 75 001 6.92 %
75 001 – 150 000 ✔ 46.12 %
150 001 – 300 000 35.61 %
300 001 – 450 000 8.88 %
450 001 – 600 000 1.83 %
600 001 – 750 000 0.49 %
více než 750 000 0.15 %


3. Bude povoleno otevření všech ročníků 1. stupně základních škol/otevření všech ročníků 2. stupně základních škol ve všech krajích České republiky pro prezenční výuku na alespoň 10 pracovních dní v jednom měsíci v průběhu dubna/května/ června?

Počet účastnících se forecasterů: 296

Brier top 60: 0.2201

Brier ostatní: 0.4258

Pokud bude povoleno otevření všech ročníků základních škol 1. stupně/ 2. stupně pouze v některých krajích, bude tato otázka vyhodnocena jako "ne." Pokud bude v některém kraji 1. stupeň/ 2. stupeň povolen k otevření na méně než 10 dní, bude otázka vyhodnocena jako "ne." Otevření základních škol jen pro žáky napříč ročníky kvůli jejich zvláštním potřebám, taktéž spadá do odpovědi "ne." Pokud bude povoleno otevřít po dobu deseti dnů všechny ročníky 1. stupně/ 2. stupně základních škol ve všech krajích daný měsíc k prezenční výuce, a v každém kraji půjde o jiných 10 dní v měsíci (školy nebudou povoleny k otevření všude naráz, ale minimální sumy 10 dní všude dosáhnou), bude otázka vyhodnocena jako "ano." V případě turnusové výuky, která by ve všech krajích ve stejnou dobu trvala alespoň 10 dní, během které by do školy k prezenční výuce chodila vždy jen část třídy nebo část ročníku, bude otázka vyhodnocena jako "ano." Pokud budou v některém z krajů uzavřeny jednotlivé školy, ale pro kraj bude platit plošné otevření škol, otázka bude stále vyhodnocena jako "ano." V případě nejasností vyhodnotí otázku resolution board. Agregovaný odhad odpovědi k této otázce od všech forecasterů na této platformě včetně vybraných komentářů bude poskytnut Asociaci ředitelů základních škol.

Možná odpověď Predikce davu
1. stupeň otevřen – duben 2021 ✔ 40.38 %
1. stupeň otevřen – květen 2021 ✔ 73.89 %
1. stupeň otevřen – červen 2021 ✔ 82.56 %
2. stupeň otevřen – duben 2021 9.21 %
2. stupeň otevřen – květen 2021 ✔ 53.17 %
2. stupeň otevřen – červen 2021 ✔ 71.37 %


4. Jaký bude objem nových hypotečních úvěrů (ne refinancování) v České republice v dubnu 2021 od bank a stavebních spořitelen dohromady?

Počet účastnících se forecasterů: 285

Brier top 60: 0.5579

Brier ostatní: 0.7173

Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem (hypotéka = zástava) k nemovitosti. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu (účelová hypotéka).Tuto otázku vyhodnotíme pomocí dat České národní banky sečtením obou sloupců (jeden sloupec pro banky a jeden pro stavební spořitelny) zde: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=60322&p_uka=24%2C26&p_strid=AAABAD&p_od=200401&p_do=202104&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C. Kdyby nebyly stránky České národní banky přístupné a nebo aktualizované, o způsobu vyhodnocení otázky rozhodne resolution board.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 12 000,1 milionů Kč 0.29 %
12 000,1 – 15 000,0 milionů Kč 3.05 %
15 000,1 – 18 000,0 milionů Kč 13.22 %
18 000,1 – 21 000,0 milionů Kč 33.41 %
21 000,1 – 24,000,0 milionů Kč 34.42 %
24 000,1 – 27 000,0 milionů Kč 12.73 %
více než 27 000,0 milionů Kč ✔ 2.89 %


5. Získá Skotská národní strana (Scottish National Party) ve volbách do Skotského parlamentu v roce 2021 většinu?

Počet účastnících se forecasterů: 294

Brier top 60: 0.4745

Brier ostatní: 0.5508

Většinou myslíme alespoň 65 ze 129 členů Skotského parlamentu. Volby jsou plánovány na 6. 5. 2021. Pokud by se volby konaly v pozdějším termínu, ale výsledky voleb byly známy do 31. 7. 2021, bude započítán výsledek z odložených voleb. Pokud by výsledky voleb nebyly známy do 31. 7. 2021, otázka bude zrušena. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě včetně nejlepších komentářů bude poskytnut Asociaci pro mezinárodní otázky.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 49.36 %
Ne ✔ 50.64 %


6. Stane se kdykoliv v dubnu, květnu a nebo červnu 2021 česká fakultní nemocnice nebo česká vysoká škola terčem úspěšného ransomwarového útoku, o kterém budou informovat média?

Počet účastnících se forecasterů: 298

Brier top 60: 0.1387

Brier ostatní: 0.2451

Ransomware je druh škodlivého programu, který blokuje počítačový systém nebo šifruje data v něm zapsaná, a pak požaduje od oběti výkupné za obnovení přístupu. Některé formy ransomware šifrují soubory na pevném disku (kryptovirální vydírání), jiné jen zamknou systém a výhružnou zprávou se snaží donutit uživatele k zaplacení. Do výčtu vysokých škol patří všechny vysoké školy v České republice – státní, veřejné i soukromé. Do výčtu fakultních nemocnic patří všechny fakultní nemocnice v České republice: Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Otázka bude vyhodnocena kladně, pokud o daném útoku budou informovat média a následně tuto mediální informaci potvrdí i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. V případě sporu rozhoduje o vyhodnocení otázky resolution board, v kterém je i zástupce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Agregovaný odhad odpovědi k této otázce od všech forecasterů na této platformě včetně vybraných komentářů bude poskytnut Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 26.78 %
Ne ✔ 73.13 %


Kolo 1

Kolo probíhalo v období 5. 3. 2021 – 15. 3. 2021

1. Jaký bude denní přírůstek případů nákazou Covid-19 za 1. 4. 2021?

Počet účastnících se forecasterů: 390

Brier top 60: 0.2532

Brier ostatní: 0.3911

K vyhodnocení budou použity stránky https://koronavirus.mzcr.cz, pole "potvrzené případy." Bude se jednat o ově potvrzené případy během jediného dne, kterým bude 1. duben 2021. Kdyby nebyly stránky Ministerstva zdravotnictví přístupné a nebo aktualizované, o způsobu vyhodnocení otázky rozhodne resolution board. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut českým epidemiologům.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 5 001 ✔ 3.85 %
5 001 – 7 500 18.49 %
7 501 – 10 000 32.46 %
1 0001 – 12 500 26.8 %
1 2501 – 15 000 14.03 %
1 5001 – 17 500 3.59 %
1 7501 a více 0.79 %


2. Kolik nových osobních vozidel bude nově registrováno v první polovině roku 2021?

Počet účastnících se forecasterů: 381

Brier top 60: 0.8929

Brier ostatní: 0.9376

Ptáme se na nová osobní vozidla, která budou registrována od začátku dne 1. 1. 2021 do konce 30. 6. 2021 SEČ. Správnou odpověď budeme čerpat z webu Ministerstva dopravy, kde najdete i data za uplynulá období: centralní registr vozidel v části Souhrnné statistiky - Nové registrace za uplynulý rok po měsících.

Možná odpověď Predikce davu
méně než 90 001 42.09 %
90 001 – 100 000 35.86 %
100 001 – 110 000 16.04 %
110 001 – 120 000 ✔ 4.28 %
120 001 a více 1.73 %


3. Dojde od začátku dne 5. 3. 2021 do konce dne 30. 6. 2021 SEČ ke kybernetickému útoku v členském státě EU, v jehož důsledku dojde k výpadku dodávky elektřiny pro alespoň 100 000 lidí na více než 15 minut?

Počet účastnících se forecasterů: 383

Brier top 60: 0.0020

Brier ostatní: 0.0214

Otázka bude vyhodnocena kladně, pokud o daném útoku budou informovat respektovaná média. V případě sporu o tom, zda je dané médium respektované a důvěryhodné, rozhodne o vyhodnocení otázky resolution board, v kterém je i zástupce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Agregovaný odhad odpovědi k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 3.99 %
Ne ✔ 96.01 %


4. Vyzve mezi 5. 3. 2021 a 15. 5. 2021 (SEČ) Donald Trump alespoň jednou své podporovatele nebo celou veřejnost k využívání konkrétní sociální sítě?

Počet účastnících se forecasterů: 379

Brier top 60: 0.1516

Brier ostatní: 0.2817

Interval zahrnuje i 5. 3. 2021 a 15. 5. 2021 SEČ. Donald Trump musí tuto informaci sdělit širší veřejnosti (nejen svému rodinnému a firemnímu okruhu). Jako sociální síť považujeme službu na internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. V případě nejasnosti s vyhodnocením otázky rozhodne resolution board. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut Katedře severoamerických studií Univerzity Karlovy.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 29.74 %
Ne ✔ 70.26 %


5. Zruší Ústavní soud současnou formulaci „větší než malé,“ která posuzuje množství substance v části trestního zákoníku, která je podstatná pro kriminalizaci uživatelského pěstování konopí a přechovávání marihuany, do konce dne 30. 6. 2021?

Počet účastnících se forecasterů: 379

Brier top 60: 0.0073

Brier ostatní: 0.0284

Jedná se o projednávanou plenární věc Pl. ÚS 98/20, která byla k Ústavnímu soudu podaná 1. 10. 2020 okresním soudem v Chrudimi: https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci?tx_odroom%5Bdetail%5D=3518&cHash=6b9da4fc726fef70989509d8544b2143 Pokud Ústavní soud o dané záležitosti do konce 30. 6. 2021 nerozhodne, bude jako správná odpověď na otázku vyhodnocena odpověď „ne." Krátké shrnutí současné situace najdete zde. V případě nejasností s vyhodnocením otázky rozhodne resolution board, v kterém je i zástupce Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Agregovaný odhad odpovědi k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a závislosti.

Možná odpověď Predikce davu
Ano 5.63 %
Ne ✔ 94.37 %


6. Jaký bude počet všech pracovních nabídek na serveru jobs.cz v lokalitě Praha k 31. 3. 11:00 SEČ?

Počet účastnících se forecasterů: 377

Brier top 60: 0.1071

Brier ostatní: 0.1245

Jaký bude počet všech pracovních nabídek (všchny typy úvazku) na jobs.cz v lokalitě Praha k 31. 3. 11:00 SEČ? (Myšleno pouze v dané lokalitě, tj. +0 km). Výsledek bude posouzen dle následujícího odkazu: https://www.jobs.cz/prace/praha/?locality%5Bradius%5D=0. Agregovaný odhad odpovědí k této otázce od všech forecasterů na této platformě bude poskytnut společnosti LMC s.r.o. (která provozuje jobs.cz).

Možná odpověď Predikce davu
méně než 4001 0.19 %
4001 – 5000 0.81 %
5001 – 6000 6.46 %
6001 – 7000 46.09 %
7001 – 8000 ✔ 40.51 %
8001 a více 5.95 %